Member of the Dutch Chamber of Commerce No. 27320912
K.v.K. Nr. 27320912 Bank:IBAN NL 43 INGB 0669580740
Swift: ING BNL 24

Wittelaan 3
2245 VP Wassenaar
The Netherlands
Tel/fax. ++31 704443325
Mob. tel. ++31 651218788
mc@steenwijk-groot.nl
www.ifsfoundation.nl


International Fashion Support Foundation

Heeft zich als doel gesteld, om uit een of meerdere ( armere) landen uit de gehele wereld, een of meerdere personen, die reeds enige/goede kennis hebben met naald en draad, en na een gedegen selectie te worden uitgenodigd om in Nederland een korte, extra, opleiding te ondergaan welke gegeven wordt door een couturier, met de bedoeling bij terugkomst in eigen land een kledinglijn op te zetten en daarmee proberen te voorzien in hun eigen onderhoud.

De personen kunnen bij terugkomst hun land, dan niet alleen een kledinglijn opzetten, maar eveneens andere dames/heren het vak bijbrengen zodat ook zij in hun levensbehoefte kunnen gaan voorzien door veranderingen aan te brengen in kleding van andere mensen en/of nieuwe kleding aan winkels/boutiques te verkopen. Mocht dit een groot succes worden kan men proberen om deze kledinglijn te exporteren, en zal de foundation zich hiervoor eveneens inzetten.

Als eerste gaat de Nederlandse couturier Addy van den Krommenacker namens de Foundation in oktober/november 2008 in Nederland een opleiding geven aan negen dames die zullen worden gekozen, in opdracht van de ambassadeur in Nederland van Zuid Afrika,H.E. mevrouw Hlengiwe Mkize, na een gedegen selectie uit de negen provincies van Zuid Afrika.

Het ligt eveneens in de bedoeling dat couturiers, indien zij dit wensen, gebruik kunnen maken van een “uitwisselings”programma om met elkaar in contact te komen en eventueel gezamenlijk een kledinglijn opzetten en mogelijk een show verzorgen.

Eveneens is het de bedoeling van deze foundation om de band van couturiers, in binnen – en buitenland, onderling te versterken. Deze foundation wordt gezien als een meerwaarde in de Internationale modewereld, zonder enig winstbejag en slechts een sociale functie willen vervullen. De foundation is statutair gevestigd te Wassenaar.